Šamanské meditace

Šamanská meditace je založenana pravidelném rytmickém bubnování a zpěvu pro vyladění obou mozkových hemisfér a znovuobjevení potenciálu, který v sobě máme a způsobu, jak se dostat do vnitřního klidu. 
Pomáhá přeladění osobnosti, podporuje návrat k vlastní přirozenosti, znovunalezení těch předností a schopností, které jsme v průběhu života ztratili, nebo neměli možnost je dál rozvíjet, pečovat o ně.

 

Meditace udržuje rovnováhu mezi opatrností, pozorností a odvahou.

Jako lidé dnešní západní civilizace zatěžujeme více levou hemisféru. Máme vysoce vyvinutý intelekt, logické uvažování, schopnost analýzy, vyjadřujeme se briskně, ale s tím bohužel roste i naše sebekontrola a tendence k zaměření se na výkon, což následně vede ke stresu, psychickým i fyzickým onemocněním.

Meditace podporuje naši pravou hemisféru, obrazovou, analogickou, intuitivní, kreativní a inspirativní. Ta dokáže uklidnit naše obavy, pochybnosti a strach. Přirozenost pravé hemisféry je stále tvořit nové věci, dozvídat se něco nového.

Hlavním záměrem meditací je znovu nalézt kontakt se svým vnitřním světem, naučit se řeč své duše a umět jí naslouchat a komunikovat s ní.

IMG_1301.JPG

buben1.JPG

Proč právě meditace s pravidelným rytmem bubnu?

Rytmus je univerzálním jazykem. Reagujeme na něj, kdykoliv ho cítíme. Není-li přítomen, vyhledáváme ho, protože je nám vždy příjemný. Rytmy bubnu pokrývají celou škálu lidských pocitů, kompenzují je a umožňují jejich uspokojivé vyjádření. Tep bubnu synchronizuje mozkové polokoule. Jakmile začnou naše hemisféry pracovat harmonicky, dojde ke změně fyziologie mozkových vln. Naladění na tuto frekvenci otevírá cestu k vitální životní síle. Proud této energie často blokujeme svými negativními postoji, strachem a úzkostí. Bubnování zvyšuje frekvence, na kterých vibrujeme, a tak se vzdalujeme od pomalejších vibrací vzteku, viny a strachu, odstraňujeme bloky a přibližujeme se k harmonické rezonanci.