Individuální sezení

 
 

Z šamanského pohledu je jakékoli onemocnění chápáno jako disharmonie – nerovnováha = buď něco chybí, nebo něco přebývá. Šamanská léčba je harmonizačním procesem, při kterém se spirituální cestou vyrovnávají síly – negativní síly jsou odstraněny a chybějící, či ztracená síla je přinesena zpátky do neskrytosti.

IMG_1528 copy.jpg

Šamanská léčba je vlastně rituál, při kterém se šaman za zvuku bubnu vydává
v šamanském stavu vědomí na cestu
do nekaždodenní reality, aby pro klienta přinesl cenné informace a sílu.

Když člověku chybí síla, není co „zmobilizovat“. Člověk nemůže nic změnit, ocitá se v temnotě, v prázdnotě, nevidí cestu ani řešení. Je pro něho v tuto chvíli obtížné se jakkoli rozhodnout a učinit krok ke změně. Proto je klientpři této léčbě zcela pasivní, relaxuje vleže, nemusí být šaman a šamansky pracovat. Od klienta se očekává jen jediné – souhlas s léčbou, připravenost a upřímné odhodlání přijmout přinesenou sílu.

Vydávám se pak za zvuku bubnu do skryté reality, se záměrem nebo s otázkou, na které se předem s klientem domluvím. Pravidelný rytmus bubnu je velmi uklidňující, stejně tak jako můj zpěv, který někdy bubnování provází a přináší tak potřebnou energii. Když bubnování ustane, vyčkávám, až se klient posadí, abych mu mohla povyprávět svoji cestu a předat cenné informace ve formě symbolů a obrazů.

Někdy se stává, že v běžné psychoterapii klient zná racionálně příčiny svých problémů a svého jednání, ale nedokáže to změnit, pocitově se stále trápí. Chybí mu jeho životní síla na změnu chování. Často říkáme: „Jsem vyčerpaný, nemám sílu….jsem bez energie… chybí mi síla..“. Ale jak tato síla vypadá? Sílu nevidíme, neslyšíme, není „hmatatelná“, nelze ji uchopit. Energii cítíme. A právě šamanskou léčbou je síla, či ztracená část duše přinesena prožitkem, emocionálním vnímáním – pocitem lásky, přijetí, důvěry, tepla.

Rituál Návrat ztracené duše je stará šamanská technika, při které se šaman vydává hledat ztracenou část duše do nekaždodenní reality a vrací ji zpět „domů“.

 Ztráta duše je spirituální onemocnění, jež způsobuje nemoci emoční i fyzické. Máme lékaře pro tělo, pro mysl, ale co děláme, když onemocní naše duše?

Jedná se o ztrátu podstatných částí naší bytosti, zdroje našeho života a vitální síly v důsledku životních traumat a frustrací.

 

K tomuto tématu vřele doporučuji knihu mé učitelky Sandry Ingerman: Záchrana ztracené duše (Maitrea, 2015)

Cena: 
Individuální sezení (1,5 hod)             1 200 Kč