IMG_1529.JPG

Mgr. pavla štěpničková

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor jazyk český, hudební výchova a jazyk německý. Mám za sebou psychoterapeutický výcvik Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (PCA) a výcvik SUR. Absolvovala jsem řadu seminářů FFSS EUROPE specializovaných na staré spirituální techniky léčby a tříletý nástavbový program šamanských technik ve Švýcarsku vedený Sandrou Ingerman. Mám mnoholetou praxi s vedením relaxačních jazykových kurzů a seminářů zaměřených na osobnostní růst člověka formou aktivního nalézání jeho tvůrčích schopností. Mám svoji soukromou praxi a rovněž pořádám workshopy zaměřené na šamanské meditace a voice therapy. Vlastní hudební tvorbu prezentuji na CD „Návrat ztracené duše“(2006), CD „Tak nevím“ (2010) aCDmeditační hudby „Voices of Intuition“ (2012).